Naast het normale rooster van smeden kan er enkele dagdelen per maand zelfstandig worden gesmeed met een extra les. Er is altijd een ervaren goudsmid als smeedleider aanwezig die je kan helpen om je sieraad zo mooi mogelijk te vervaardigen. De aanwezigheid van andere leden geeft je inspiratie en gezelligheid. 

Een extra smeed les naast een reguliere rooster les kost €11,- per dagdeel. Er moet vanwege het maximum van 6 personen door de Corona perikelen wel ruimte zijn voor een extra les. Uiteraard hebben de leden die de cursus van 15 lessen volgen voorrang. Extra lessen zijn echt heel incidenteel mogelijk, alleen na aanmelding vooraf bij de slijp- of smeedleiders.

Het nieuwe rekeningnummer van de nieuwe vereniging LVMN is: NL 29 RABO 0354 6087 38 t.n.v. Lapidaristen Vereniging Midden Nederland te De Bilt 

Het laatste bijgewerkte rooster voor het slijpen en smeden én het inschrijfformulier vindt u hier: